Uit elkaar gaan met koophuis: alles wat je moet weten

Wanneer jij en je partner uit elkaar gaan met een koophuis, zijn er een hoop zaken die geregeld moeten worden. Zo moet je onder andere uitzoeken wie recht heeft op de woning. Bij een echtscheiding gaat de koopwoning naar de eigenaar, wie dat is, hangt af van de situatie. Ben je beide eigenaar van de woning, dan moet je de woning verdelen of verkopen. Hieronder vind je informatie over uit elkaar gaan met een koophuis voor getrouwde stellen en geregistreerde partners die ieder voor de helft eigenaar van de woning zijn. 

Wat is je situatie?  

Er zijn verschillende situaties die kunnen voorkomen wanneer je gaat scheiden met een hypotheek. Namelijk: 

– Een van jullie blijft in de koopwoning, de ander vertrekt 

– Jullie verkopen de woning 

– Jullie blijven beide eigenaar van de woning en verhuren deze aan derden

– Jullie blijven beide eigenaar maar één van jullie blijft in de woning wonen

Een van jullie blijft in de koopwoning, de ander vertrekt 

Hebben jullie samen een koophuis, ben je ieder voor de helft eigenaar en wil een van jullie na de scheiding in het huis blijven wonen, dan moet de ander worden uitgekocht. 

Overwaarde of restschuld bij uit elkaar gaan met een koophuis?  

Als een van beide besluit in het huis te blijven wonen, moet de waarde van de woning worden bepaalt. Het is namelijk van belang te weten of er sprake is van overwaarde of van een restschuld (onderwaarde). Is het huis meer waard dan de huidige hypotheek? Dan heb je te maken met overwaarde, en dien je de vertrekkende partner geld mee te geven. Is het huis minder waard dan de huidige hypotheek? Dan dient de vertrekkende partner geld aan de blijvende partner te geven. Bij overwaarde heb je dus een hogere hypotheek nodig om in het huis te kunnen blijven wonen. 

Voorbeeld overwaarde: stel jullie zijn beide voor de helft eigenaar van de woning. De waarde van de woning wordt vastgesteld op €350.000.Jullie hebben echter een hypotheek afgesloten van €250.000. Dan heb je te maken met een overwaarde van €100.000. De vertrekkende partner krijgt dan de helft (€50.000) van de overwaarde mee. 

Voorbeeld restschuld: stel jullie zijn beide voor de helft eigenaar van de woning. De waarde van de woning wordt vastgesteld op €250.000. Jullie hebben echter een hypotheek afgesloten van €350.000. Dan heb je te maken met een restschuld van €100.000. De partner die in het huis blijft wonen krijgt dan de helft van de restschuld (€50.000) van de vertrekkende partner. 

Is het financieel haalbaar: uit elkaar gaan met koophuis?

Als de waarde van de woning bekend is, is het van belang te onderzoeken of het financieel haalbaar is voor de blijvende partner om in de woning te blijven. Heb je namelijk te maken met overwaarde, dan dient de blijvende partner de vertrekkende partner uit te kopen. Hier is vaak een extra hypotheek voor nodig en de eventueel bestaande hypotheek moet op de naam van de blijvende partner worden gezet. 

Om een hypotheek te kunnen krijgen, moet de blijvende partner voldoen aan de inkomensnorm van de hypotheekverstrekker. Inzicht in het inkomen is hierbij dus van belang. Dient de blijvende partner alimentatie te betalen aan de vertrekkende partner, dan krijgt hij/zij minder hypotheek. 

Alimentatie

Volgens de alimentatieregels vanaf 1 januari 2020 bedraagt de partneralimentatie maximaal 5 jaar. Dit kan ook korter zijn, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. De alimentatieregels bepaald of afgesproken vanaf 1 juli 1994 zijn echter anders. Kijk hier dus goed naar. 

Afspraken over de alimentatie kun je het beste met een mediator, advocaat of notaris maken. Lukt het echter niet om er samen uit te komen bij het uit elkaar gaan met een koophuis? Dan stelt de rechter een bedrag vast. 

Pensioen

Ben je 57 jaar of ouder, dan wordt je pensioeninkomen ook meegenomen in de berekening van je hypotheek mogelijkheden. Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap bouw je beide pensioen op. Besluit je om te gaan scheiden dan moet je sinds 30 april 1995 het opgebouwde pensioen delen met je ex-partner. Meer informatie over pensioen en scheiden vind je hier. 

Jullie verkopen de woning bij uit elkaar gaan met koophuis

Gaan jullie scheiden en willen jullie beiden niet in de koopwoning blijven wonen, dan moeten jullie het huis gaan verkopen. Hier komen een aantal zaken bij kijken. 

Overwaarde of restschuld?

Als jullie ervoor kiezen het huis te gaan verkopen, dienen jullie eerst de waarde van de woning te achterhalen. Het is namelijk van belang te weten of jullie te maken krijgen met overwaarde of juist met een restschuld (onderwaarde). Is de woning meer waard dan de huidige hypotheek, dan krijgt ieder zijn deel van de woningwaarde uitgekeerd. Is de woning echter minder waard dan de huidige hypotheek, dan dient ieder zijn deel van de restschuld te betalen. Jullie kunnen ervoor kiezen een makelaar in te schakelen voor het verkopen van de woning, of jullie kunnen het zelf doen. 

Voorbeeld overwaarde: stel jullie zijn beide voor de helft eigenaar van de woning. De waarde van de woning wordt getaxeerd op €350.000. Jullie hebben echter een hypotheek afgesloten van €200.000. Dan hebben jullie een overwaarde van €100.000. Jullie ontvangen bij de verkoop van de woning dan beide €50.000. 

Voorbeeld restschuld: stel jullie zijn beide voor de helft eigenaar van de woning. De waarde van de woning wordt getaxeerd op €250.000. Jullie hebben echter een hypotheek afgesloten van €350.000. Dan hebben jullie te maken met een onderwaarde van €100.000. Jullie betalen dan beide de helft (€50.000) van deze onderwaarde (restschuld). 

Huis verkopen met restschuld

Als jullie uit elkaar gaan en besluiten het koophuis te verkopen, dan kan dit alleen als de hele hypotheek wordt afgelost. Krijgen jullie te maken met een restschuld, dan moeten jullie een manier zoeken om van deze schuld af te komen. Dat kan bijvoorbeeld met spaargeld, een lening, een regeling met de geldverstrekker of met een uitkering van een spaarverzekering. 

Weet je nog niet of je te maken krijgt met een restschuld? Neem dan vroegtijdig contact op met je geldverstrekker om te voorkomen dat de verkoop van de woning in gevaar komt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Als het huis nog niet verkocht is, zijn jullie beide nog hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de hypotheeklasten. Dat houdt in dat de hypotheekverstrekker bij jullie beide geld kan opeisen. Dit kan altijd, dus ook als een van jullie al is verhuisd of als je samen hebt afgesproken dat één van de twee de hypotheeklasten betaalt. 

Nieuwe woning kopen?

Wil je een nieuwe woning kopen na de scheiding? Dan moet je er rekening mee houden dat je pas zelfstandig een koopovereenkomst kunt afsluiten als de echtscheiding officieel is uitgesproken door de rechtbank. 

Jullie blijven beide eigenaar van de woning en verhuren deze aan derden

Een ander optie kan zijn om na de scheiding beide eigenaar van de woning te blijven, maar deze te gaan verhuren aan derden. 

Maak goede afspraken

Het komt niet vaak voor dat gescheiden partners samen een woning houden en deze gaan verhuren. De hypotheekverstrekker dient hier namelijk mee akkoord te gaan. Ook is het nog maar de vraag of jullie beide een nieuwe hypotheek kunnen krijgen voor een eigen huis.

Toch komt het soms voor dat men ervoor kiest de woning te houden en te verhuren na de scheiding. Bijvoorbeeld als de woning moeilijk verkoopt, of als de restschuld hoog is. Het is dan van belang beide goede afspraken te maken en deze vast te leggen in een convenant of vaststellingsovereenkomst. Overwegen jullie deze optie? Laat je dan goed informeren door je hypotheekadviseur over de voor- en nadelen. 

Jullie blijven beide eigenaar maar één van jullie blijft in de woning wonen

Voor sommige mensen is het belangrijk dat één van beiden in de woning blijft wonen na de scheiding. Dit gebeurt vaak wanneer er kinderen in het spel zijn. Het kan ook zo zijn dat het financieel niet haalbaar is voor één van beide partners om de woning over te nemen. Als je ervoor kiest na de scheiding beide eigenaar te blijven van de woning, noem je dat ‘onverdeeld laten’. 

Maak goede afspraken

Als de woning van jullie beide blijft na de scheiding, is het van belang om goede afspraken te maken. De partner die de woning verlaat blijft namelijk mede-eigenaar van de woning, wat betekent dat deze partner mede aansprakelijk is. Komt het dus voor dat de blijvende partner de hypotheek niet meer kan betalen, worden de kosten verhaald op de vertrekkende partner. Bovendien blijven beide partners aansprakelijk voor het onderhoud van de woning. Goede afspraken zijn dus van cruciaal belang. 

Uit elkaar gaan met koophuis? Laat je adviseren doorKoen

Gaan jij en je partner uit elkaar en hebben jullie een koopwoning? Bij doorKoen adviseren we je graag over de mogelijkheden die jullie hebben als het gaat over de hypotheek. Neem vandaag nog contact met ons op.

Vorige

Volgende

Reactie verzenden