Erfpacht Amsterdam: hoe zit dat ook alweer precies?

In Amsterdam staan veel huizen en bedrijven op gemeentegrond dat is uitgegeven in erfpacht. Erfpacht is het recht om een stuk grond en woonruimte daarop te gebruiken, wat niet van jou is. De grond en de woning blijven dan eigendom van de erfverpachter, oftewel de Gemeente. Dit kan ook een woningcorporatie of Staatsbosbeheer zijn. De erfpachter, oftewel de gebruiker, betaalt jaarlijks een vergoeding aan de eigenaar. Dit wordt een canon genoemd.

Erfpacht Amsterdam

Er zijn twee manieren om erfpacht af te sluiten in Amsterdam, namelijk met voortdurende erfpacht of eeuwigdurende erfpacht. Bij voortdurende erfpacht wordt de canon voor 50 of 75 jaar vastgesteld (ook wel tijdvakken genoemd). De gemeente bepaalt aan het begin van het tijdvak hoeveel de grond waard is en hoeveel canon je moet gaan betalen. Hierbij kun je kiezen om jaarlijks een bedrag te betalen of de canon in een keer af te kopen. Na het tijdvak beoordeelt de gemeente opnieuw hoeveel de hoogte van het tijdvak. Bij eeuwigdurende erfpacht zijn er geen tijdvakken en wordt de hoogte van de erfpacht in één keer vastgesteld. Ook hier kun je zelf kiezen voor een jaarlijkse canon of het bedrag voor altijd afkopen

Als je kiest voor jaarlijkse canon wordt het bedrag jaarlijks aan de inflatie aangepast. Zowel bij voortdurende erfpacht als eeuwigdurende erfpacht.

Erfpacht Amsterdam voorwaarden

Voor de meeste mensen zijn erfpachtvoorwaarden moeilijk te begrijpen. Neem daarom altijd een notaris in de arm om alle voorwaarden te ontcijferen, voordat je een woning met erfpacht in Amsterdam koopt. In de erfpachtvoorwaarden vind je bijvoorbeeld:

 • Wie de erfpachter is
 • Wat de duur van de erfpacht is
 • Welke afspraken gelden over de canon (afkoop, hoogte, indexering, herziening)
 • De bestemming van de grond en woning
 • Of je toestemming nodig hebt om het erfpachtrecht over te dragen
 • Welke lasten en onderhoud voor jouw rekening zijn
 • Of er bijzondere regels zijn waaraan de erfpachter zich moet houden

Hierop moet je letten

Als je een woning met erfpacht in Amsterdam koopt, zijn er een aantal dingen waar je op moet letten.

 • Wie is de eigenaar? Gemeente, corporatie of particulier?
 • Gaat het om erfpacht voor bepaalde of onbepaalde tijd? In het eerste geval, wanneer verloopt de erfpacht en heb je recht op verlenging?
 • Gelden er beperkende voorschriften voor de erfpacht? Bv over het gebruik of bestemming van de woning.
 • Wat is de actuele canon?
 • Is de canon fiscaal aftrekbaar? Check dit bij de notaris.
 • Heb je voor overdracht van de erfpacht toestemming van de eigenaar nodig?

Nog vragen over erfpacht Amsterdam? doorKoen kan je helpen!

Wil je nog meer weten over erfpacht in Amsterdam? Laat je adviseren doorKoen. Met onze jarenlange ervaring in de Amsterdamse huizenmarkt weten we inmiddels alle ins- en outs omtrent erfpacht.

Vorige

Volgende

Reactie verzenden